Se om du kan få tilskud

Tjek om du kan få et minivådområde på din bedrift, når tilskudsordningen åbner igen 16. april 2021. Går ind på Landbrugsstyrelsens MiljøGIS  og tjek, om dine arealer ligger i et egnet område, hvor kan søges tilskud til etablering eller om det ligger i et potentielt egnet område.

Ude i venstre kolonne skal du trykke ->Minivådområde<- til. Dernæst skal du tænde temaet >Udpegningskort for minivådområder<- Hvis dit drænopland ligger i et mørkegrønt område, er det et egnet område. Hvis det ligger i et lysegrønt område, er det potentielt egnet. På Landbrugsstyrelsens side om minivådområder, kan du læse om, hvordan tilskudsordningen stykkes sammen samt, hvilke krav der er til arealer, hvor der skal placeres et minivådområde.

Landbrugsstyrelsens side om minivådområder