Tilskud til etablering af minivådområder på økologiske arealer

Økologer med arealer i de udpegede områder for minivådområder kan søge om tilskud til etablering af minivådområder, og der er ikke nogen konflikt imellem økologi og drænopland til minivådområder.

Er der tilsagn om Økologisk Arealtilskud på arealet, skal det omdannes til et tilsagn om projekt om konstruerede minivådområder, der påbegyndes efter 1. september, for at undgå tilbagebetaling af tilskud.

Læs mere på LandbrugsInfo