Status på ansøgningsrunden 2020: 228 landmænd og lodsejere vil anlægge minivådområder til gavn for vandmiljøet

Der er flere minivådområder på vej i det danske land. 228 landmænd og lodsejere har i år ansøgt om at anlægge minivådområder, der renser drænvand for kvælstof og fosfor. Det forventes, at de nye minivådområder kan reducere kvælstofudledningen til vandmiljøet med ca. 100 tons om året.

Læs hele nyheden her