Skovrejsning

Plantning af privat skov er en god mulighed for at udnytte mindre marker og ukurante arealer. Rejsning af skov gør, at du kan udøve skovdrift på langt sigt, men Privat skovrejsning hjælper med at reducere udledning af kvælstof til vandmiljøet og beskyttet grundvandet.

På mindre arealer eller på jord som normalt ikke giver det største afgrødeudbytte giver det mening at rejse skov. Du kan vælge selv at plante træerne, men du kan også kontakte entreprenører som har erfaring med plantning af skov.

Overvejer du at lave skovrejsning vil oplandskonsulenten kunne hjælpe dig med at undersøge dine muligheder for at opnå tilskud til projektet.

Du skal herefter selv tage kontakt til en rådgiver, der kan hjælpe dig med tilskud og projektering.

Skov fungerer som biotoper og naturlige korridorer i landskabet, hvilket giver en varieret flora og fauna, som øger landskabets naturindhold og værdi. Derudover kan skoven give dækning for vildtet.

Fra 2016 til 2020 er der mulighed for at få tilskud, hvis du beplanter mindst 2 ha landbrugsjord. Bemærk, at den skov, du etablerer, bliver fredskov og må ikke tages i omdrift igen. Derudover er der bl.a. krav til, hvilke arter du må plante ud, f.eks. kan du ikke få tilskud til plantning af juletræer.

Læs mere om tilskud til privat skovrejsning på Landbrugstyrelsens hjemmeside

Vejledning for Privat skovrejsning 2021

Vejledning: Ansøg om udbetaling af tilskud til privat skovrejsning på Tast selv

Vejledning: Ansøg om ændring af privat skovrejsningsprojekt på Tast selv

Vejledning: Transport i private skovrejsningssager på Tast selv

Bekendtgørelse nr. 1102 af 2. juni 2021, om tilskud til privat skovrejsning