Der er flere ting, som både landmænd og entreprenører skal være opmærksomme på når et minivådområde skal etableres.

Se betingelser for oplandskonsulentens ydelser og ansvarsområder, lodsejernes forpligtelser og en række andre forhold beskrevet.

Betingelser for oplandskonsulentbistand i forbindelse med etablering af minivådområder

Når du som landmand går i gang med anlæggelsen af et minivådområde er det vigtigt at være opmærksom på, hvilken type entreprise, der benyttes.

Dette faktaark hjælper dig til at forså, hvilke 3 forskellige entrepriserformer du kan benytte dig af.

Faktaark om entrepriser former

På siden Tilbudsindhentning har vi samlet dokumenter, som du kan bruge til tilbudsindhentning afhængig af, hvilken type entreprise du indgår i. Ligeledes kan du finde en projektbeskrivelse til entreprenøren, der beskriver, hvilke krav, der skal efterleves i forhold til at opnå tilskud, en entreprisekontrakt samt et færdigmeldingsskema.