Minivådområder

Minivådområder er effektive filtre i landskabet, som renser drænvand for kvælstof og fosfor. Minivådområdet skal placeres i forbindelse med et drænopland og tilpasses terrænets hældning for at undgå opstuvning eller tilbageløb i drænrør.

Overvejer du at etablere et minivådområde, vil oplandskonsulenten gratis kunne hjælpe dig med følgende opgaver:

  • En gennemgang af dine muligheder for at lave et projekt med tilskud
  • Udarbejdelse af tilbudsmateriale.
  • Indhentning af tilbud fra entreprenører.
  • Hjælp til at fremskaffe de nødvendige tilladelser og godkendelser fra myndighederne.
  • Udarbejdelse af ansøgningen om tilskud.
  • Koordinering af projektgennemførelse.
  • Afrapportering og udbetalingsanmodning.
Minivådområder – en landmands erfaring

Hvilke arealer er gode til minivådområder?

Ofte placeres minivådområdet for enden af et hovedræn. En effektiv fjernelse af næringsstoffer opnås, hvis størrelsen på et minivådområde er på 1 % af drænoplandet. Et minivådområde skaber levesteder for planter, padder og smådyr og øger naturindholdet og jagtmulighederne i nærområdet.

  • Marker, der er helt eller delvis drænet
  • Udløbet af hoveddrænet afvander et opland mindst 20 ha
  • Der er mindst et moderat fald på dine dræn.

Minivådområder regnes som et kollektiv virkemiddel. Det betyder, at effekten af dit minivådområde bliver godskrevet hele dit vandopland i forhold til de indsatskrav der måtte være.

Se om du kan få tilskud

Tjek om du kan få et minivådområde på din bedrift, når tilskudsordningen åbner den 1. februar 2018. Går ind på Landbrugsstyrelsens MiljøGIS  og tjek, om dine arealer ligger i et egnet område, hvor kan søges tilskud til etablering i 2018 eller om det ligger i et potentielt egnet område.

Ude i venstre kolonne skal du trykke ->Minivådområde<- til. Dernæst skal du tænde temaet >Udpegningskort for minivådområder<-

Hvis dit drænopland ligger i et mørkegrønt område, er det et egnet område. Hvis det ligger i et lysegrønt område, er det potentielt egnet.

På Landbrugsstyrelsens side om minivådområder, kan du læse om, hvordan tilskudsordningen stykkes sammen samt, hvilke krav der er til arealer, hvor der skal placeres et minivådområde.