Minivådområder

Minivådområder er effektive filtre i landskabet, som renser drænvand for kvælstof og fosfor. Minivådområdet skal placeres i forbindelse med et drænopland og tilpasses terrænets hældning for at undgå opstuvning eller tilbageløb i drænrør.

Minivådområdet fungerer ved, at drænvandetledes over i åbne bassiner, hvor sedimentation og mikrobielle processer reducerer udledningen af nitrat og fosfor.

Et minivådområde skaber levesteder for planter, padder og smådyr og øger naturindholdet og jagtmulighederne i nærområdet. Anlæggene har yderligere potentiale som stuvningsbassiner, som er nyttige i forhold til klimatilpasning.

Minivådområde – en landmands erfaring

Carsten Søborgs erfaring med et minvådområde

Hvilke arealer er gode til minivådområder?

Ofte placeres minivådområdet for enden af et hovedræn. En effektiv fjernelse af næringsstoffer opnås, hvis størrelsen på et minivådområde er på 1 % af drænoplandet.

  • Marker, der er helt eller delvis drænet
  • Udløbet af hoveddrænet afvander et opland mindst 20 ha
  • Der er mindst et moderat fald på dine dræn.

Minivådområder regnes som et kollektiv virkemiddel. Det betyder, at effekten af dit minivådområde bliver godskrevet hele dit vandopland i forhold til de indsatskrav der måtte være.

Minivådområde – billedegalleri