Minivådområder

Minivådområder er effektive filtre i landskabet, som renser drænvand for kvælstof og fosfor. Minivådområdet skal placeres i forbindelse med et drænopland og tilpasses terrænets hældning for at undgå opstuvning eller tilbageløb i drænrør.

Minivådområdet fungerer ved, at drænvandet ledes over i åbne bassiner, hvor sedimentation og mikrobielle processer reducerer udledningen af nitrat og fosfor.

5 store plusser ved at etableret et minivådområde

  • Medvirker til, at de gode gødningsnormer bevares
  • Sikrer en varig kvælstofeffekt stort set uden pasning
  • Skaber liv og variation med åbne vandbassiner
  • Er et synligt bevis på omtanke for miljøet
  • Oplandskonsulenten hjælper dig gratis fra start til slut

Læs mere om de store plusser ved at etablere et minivådområde.

Hør om Ole Frederiksens minivådområde

Peder Stougaards minivådområde

Hvilke arealer er gode til minivådområder?

Ofte placeres minivådområdet for enden af et hovedræn. En effektiv fjernelse af næringsstoffer opnås, hvis størrelsen på et minivådområde er på 1 % af drænoplandet.

  • Marker, der er helt eller delvis drænet
  • Udløbet af hoveddrænet afvander et opland mindst 20 ha
  • Der er mindst et moderat fald på dine dræn.

Minivådområder regnes som et kollektiv virkemiddel. Det betyder, at effekten af dit minivådområde bliver godskrevet hele dit vandopland i forhold til de indsatskrav der måtte være.

Minivådområde – billedegalleri