Fra idé til færdigt minivådområde

  • Tjek på landmand.dk om du har arealer, hvor der er mulighed for minivådområder. Du kan også kontakte oplandskonsulenten og få et svar. Husk at oplandskonsulenten arbejder gratis for dig.
  • Oplandskonsulenten kommer ud til dig og kigger nærmere på området. Sammen finder I ud af, hvordan minivådområdet bedst muligt kan passes ind i landskabet.
  • Oplandskonsulenten udarbejder et skitseprojekt over minivådområdets udformning.
  • Oplandskonsulenten søger Landbrugsstyrelsen om tilskud.
  • Oplandskonsulenten søger de nødvendige godkendelser hos kommunen.
  • Når du har tilskud og godkendelser på plads, er du klar til at gå i gang med etableringen.
  • Hyr en dygtig entreprenør til at udføre gravearbejdet. Måske kan du selv udføre nogle af opgaverne.
  • Når entreprenøren mener, at minivådområdet er færdigt, får I en landinspektør til at kontrollere målene. Måske viser det sig, at noget skal rettes til.
  • Når du har sikkerhed for, at kravene er overholdt, sender oplandskonsulenten din ansøgning om tilskudsudbetaling til Landbrugsstyrelsen.
  • Herefter kan du i de næste mange år glæde dig over anlægget, som gavner vandmiljøet og skaber liv i landskabet.