Som opfølgning på kursusdagen for entreprenører om etablering af minivådområder den 13. december, holder oplandskonsulenterne en række lokale arrangementer. Her tager vi en snak om opgaven og udbudsmaterialet og vi tager ud og ser et par placeringer, hvor landmænd ønsker at etablere minivådområder. For at deltage i en lokal orienteringsdag er det ikke en forudsætning, at du har deltog i kurset den 13. december.

Vi har planlagt følgende arrangementer, hvor dato og region pt. er lagt fast: