Evaluering af Oplandskonsulenterne

Evaluering fra 2017
Peter Stubkjær Andersen, Institut for Geovidenskab & Naturforvaltning, Københavns Universitet havde fokus på oplandskonsulenternes vurdering af deres efteruddannelse, IT-værktøjer og generelle tilfredshed med samarbejdet med SEGES og øvrige oplandskonsulenter.

Evaluering fra 2018
Mads Lægdsgaard Madsen, ML Bæredygtig Rådgivning havde fokus på oplandskonsulenternes opfattelse af arbejdet som oplandskonsulent og lodsejernes opfattelse af rådgivningstilbuddet i oplandskonsulentordningen.

Evaluering fra 2020
Morten Graversgaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet havde fokus på muligheder og barrierer for at forbedre samarbejde og vidensdeling mellem oplandskonsulenter og kommuner i arbejdet med at implementere kollektive indsatser i det åbne land.

Evaluering fra 2021
Morten Graversgaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet havde i 2021 fokus på oplandskonsulenternes erfaringer og oplevelse af samarbejdet med kommunerne. Evalueringen er en efterfølger til evalueringen fra 2020 og bygger på input fra oplandskonsulenterne. Mange tak for jeres bidrag.