Hvem er vi

Oplandskonsulenterne skal hjælpe med at finde de gode løsninger i oplandet, som giver mening for landmanden og vandmiljøet.

Med Fødevare og Landbrugspakken har landmænd fået adgang til at bruge den optimale mængde gødning på marken og samtidig har Miljø- og Fødevareministeren givet penge til at finde egnede steder til minivådområder, vådområder og skovrejsning.

Som landmand har du mulighed for at få gratis rådgivning til at lave et minivådområde på din bedrift, indgå i vådområdeprojekt eller søge om tilskud til skovrejsning. Oplandskonsulenterne er geografisk inddelt i teams, men du bestemmer selv hvem der skal hjælpe dig.

Oplandskonsulentordningen skal medvirke til at etablere minivådområder, vådområder eller skov igennem lokalforankret dialog mellem landmænd, landboforeninger, kommuner og andre som kunne være interesserede. Dialogen er vigtig for, at virkemidlerne placeres, så de giver mening for alle.

Ordningerne med minivådområder, vådområder og skov er frivillige og fuldt kompenseret og skal sikre, at der sker en yderligere reduktion i tabet af næringsstoffer til vandmiljøet.

Læs mere på Miljø- Fødevareministeriets hjemmeside Ny konsulentordning skal sparke gang i flere kollektive miljøvirkemidler

Overvejer du at etablere et minivådområde, vil oplandskonsulenten gratis kunne hjælpe dig med følgende opgaver:

  • En gennemgang af dine muligheder for at lave et projekt med tilskud
  • Udarbejdelse af tilbudsmateriale.
  • Indhentning af tilbud fra entreprenører.
  • Hjælp til at fremskaffe de nødvendige tilladelser og godkendelser fra myndighederne.
  • Udarbejdelse af ansøgningen om tilskud.
  • Koordinering af projektgennemførelse.
  • Afrapportering og udbetalingsanmodning.

Projektsekretariat

SEGES har søgt tilskud til oplandskonsulentprojektet fra Promilleafgiftsfonden, og står dermed for den overordnede koordinering. SEGES har kontakten til alle oplandskonsulenterne og har sammensat deres indledende uddannelsesforløb. SEGES udarbejder derudover en række IT-værktøjer og skabeloner, som oplandskonsulenterne bruger til at projektere minivådområder, udarbejde ansøgninger, indhente tilbud og indgå kontrakter med entreprenører.

I Projektsekretariatet sidder:

Simon Rosendahl Bjorholm, Projektleder, Planter & Miljø, 3035 4211, sibj@seges.dk

Irene Asta Wiborg, Souschef/Miljøchef,  Planter & Miljø, 3092 1733, iaw@seges.dk

Flemming Gertz, Chefkonsulent, Vandmiljø, Planter & Miljø, 3092 1763, flg@seges.dk

Line Kolding Thostrup, Miljøkonsulent, Planter & Miljø, 3027 2830, likt@seges.dk

Britt Heftholm, Projektkoordinator, Planter & Miljø, 5123 4390 bhr@seges.dk

Intern styregruppe

Projektet har en intern styregruppe med repræsentanter fra SEGES Innovation og fra rådgivningsvirksomhederne i DLBR.

I styregruppen sidder Ejnar Schultz (Direktør for SEGES Innovation), Jens Elbæk (Afdelingschef for Planter & Miljø, SEGES Innovation), Mads Birk Kristoffersen (Direktør for VKST), Brian Lambertsen (Direktør for SLF) og Ejler Petersen (Afdelingschef for Miljø & Natur, Velas).

Oplandskonsulenterne er en del af projektet Oplandsproces, som er støttet af Landbrugsstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet via Promilleafgiftsfonden for Landbrug