Så langt er vi – status efter ansøgningsrunden 2018

45

Antal minivådområder, der er søgt tilskud til.

267

Mulige projekter, der stadigvæk undersøges.