Så langt er vi – status efter ansøgningsrunden 2019

416

Antal minivådområder, der er søgt tilskud til.