Så langt er vi – status efter ansøgningsrunden 2020

614

Antal minivådområder, der er søgt tilskud til.