Endelig vejledning til tilskudsordningen for minivådområde er nu klar

Landbrugsstyrelsen, under Miljø- og Fødevareministeriet, har netop offentliggjort den endelig vejledning for tilskudsordning for minivådområder, hvor der er afsat 50 mio. kr. i 2018. Tilskudsordningen åbner 1. februar 2018 og i vejledningen kan du bl.a. læse, hvilke områder der prioriteres først, hvilke krav der er til design, indhentning af tilbud og meget mere.Kort om ordningen

  • Et minivådområde er et drænvirkemiddel, der renser drænvandet for kvælstof inden det ledes videre ud i vandmiljøet. Sekundær effekt er, at minivådområder også renser drænvandet for fosfor.
  • Ordningen åbner for ansøgning om tilsagn 1. februar 2018 og lukker 10. april 2018.
  • Allerede inden ansøgningsrunden åbner, kan du få gratis hjælp af en oplandskonsulent til at vurdere dit projekt og hjælpe med din ansøgning.
  • Du kan få 100 procent tilskud til etablering af et minivådområde gennem EU-midler.
  • Du kan få kompensation for det udtagne areal og til vedligehold gennem de minimis-støtte.
  • Du kan se på Udpegningskortet for minivådområder i MiljøGIS og i IMK, om du kan søge om tilskud på dine arealer.
  • Der er i 2018 afsat 50 mio. kr. til etablering af minivådområder. Der afsat 6,1 mio. kr. til arealkompensation og vedligehold.
  • Du skal opretholde og vedligeholde dit minivådområde i 10 år. Du har mulighed for at træde ud af ordningen og tilsagnet, før de 10 år er gået, ved at tilbagebetaledit tilskud.
  • Vi forventer, at du kan søge til ordningen en gang om året fra 2018-2021.
* Fra Minivådområdeordningen – vejledning om tilskud til etablering af minivådområder. Miljø- og Fødevareministeriet, Landbrugsstyrelsen. December 2017.

Læs hele vejledningen her eller besøg Landbrugsstyrelsens side om minivådområder