Bekendtgørelse om tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområder offentliggjort

Med hjemmel i finans- og landdistriktloven blev bekendtgørelsen om tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområder offentliggjort den 30. december 2017.

Du kan læse hele bekendtgørelsen her:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1760

Og du kan læse om vejledningen til ordningen her:

https://oplandskonsulenterne.dk/endelig-vejledning-tilskudsordningen-minivaadomraade-klar/