Baggrund for Oplandsproces

Med Regeringens Fødevare- og Landbrugspakke som blev vedtaget i 2015 er der for første gang i Danmark afsat midler til at lave minivådområder. Sammen med vådområder og skov er denne indsats betegnet som ”den kollektive indsats” som frivilligt og mod kompensation skal udrulles i løbet af bare fire år frem mod 2020. Indsatserne skal bl.a. kompensere for den optimerede kvælstofgødningstildeling pakken også indeholder. Der er over perioden afsat 400 mio kr til vådområder og 390 mio. kr. til minivådområder. Dette er et ambitiøst mål at nå inden for den afsatte tid og dertil kommer, at der ikke var en egentligt forvaltningsstruktur, der formodes at kunne implementere minivådområder på et frivillig basis.

I 2017 besluttede regeringen derfor at indføre en ny ordning med oplandskonsulenter. Ordningen baserer sig dels på inspiration fra England, samt på de pilotforsøg som blev udført i dansk kontekst i løbet af 2016. Pilotforsøgene med oplandskonsulenter blev andet udført i regi af EU Interreg projektet WaterCoG.