Artikel: Minivådområder er in hos landmænd og lodsejere. JyskeVestkysten nyhed

Rødekro: Landbruget fortsætter med at byde ind på frivillige tiltag, som reducerer kvælstof og fosfor i vandmiljøet.

Læse hele artiklen her.