Artikel: Kystnære vandhuller får afslag: Politikere vil se på dispensation. LandbrugsAvisen

Landmænd må ikke bygge minivådområder for tæt på kysten, selvom det kan give natur og rense drænvand. Politikere vil se nærmere på mulighed for dispensation.

Læs hele artiklen her.