Artikel i Effektiv Landbrug: Han etablerer et minivådområde som tak for landbrug for landbrugspakken

Kristian Karlshøj, Struer, etablerer et minivådområde, som skal rense drænvand fra omkring 100 hektar jord. Han har valgt at sige »ja tak« til et minivådområde på baggrund af landbrugspakken, som gav ham lov til at bruge mere gødning.

Læs hele artiklen om Kristian Karlshøjs minivådområde.