Artikel: 221 landmænd har fået ja til bygge små anlæg, der kan fjerne kvælstof. LandbrugsAvisen

221 landmænd har fået ja til at gå i gang med at grave ud til minivådområder, der tilsammen kan holde 100 tons kvælstof væk fra åer, fjorde og vandløb. Minister Rasmus Prehn roser landmændenes vilje til at hjælpe miljøet.

Læs hele artiklen.